Υπηρεσίες για την προστασία ανηλίκων
Ιωάννινα

ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Child Friendly Space) – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Απευθύνεται: σε όλα τα παιδιά (πρόσφυγες, μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες σε προτεραιότητα)
Παρέχει δωρεάν: δημιουργική απασχόληση, συμμετοχή σε δραστηριότητες και εργαστήρια εντός και εκτός του χώρου, διαπολιτισμικές και βιωματικές δραστηριότητες, διαθεματικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης.
Περισσότερα
Ιστοσελίδα
Email
arsishpeiros@gmail.com
Διεύθυνση
Μελετίου Γεωγράφου, 22 (εντός του Κοινοτικού Κέντρου "Μικρή πόλη")
Τηλέφωνο
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
ΑΡΣΙΣ
Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.