Οδηγίες χρήσης

Ηλεκτρονική πλατφόρμα βοήθειας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.vresvoitheia.gr της ΑΡΣΙΣ, αποτελεί καινοτομία, αναφορικά με τον τρόπο που κάποιος μπορεί να αναζητήσει βοήθεια με λιγότερη προσπάθεια. Κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει φορείς και οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν οδηγό ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που στόχο έχει την απλούστευση, την μείωση χρόνου και την άμεση αναζήτηση πληροφοριών για δωρεάν παροχές στη πόλη.