Ποιοι είμαστε

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης

arsis_logo_gr1Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων δραστηριοποιείται από το 1992 με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων που εξυπηρετεί. Η ΑΡΣΙΣ εστιάζει στην υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που ζούν στα όρια φτώχεια και υπο τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους και σεβασμό στα δικαιώματα τους. Αποστολή της είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, δημιουργήθηκε η ανάγκη μιας δεξαμενής πληροφοριών που θα μπορεί να δώσει απάντηση σε ανάγκες όπως στέγαση αστέγων, σίτιση, παροχή ένδυσης, νομική συμβουλευτική κλπ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.vresvoitheia.gr της ΑΡΣΙΣ, αποτελεί καινοτομία, αναφορικά με τον τρόπο που κάποιος μπορεί να αναζητήσει βοήθεια με λιγότερη προσπάθεια. Κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει φορείς και οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν οδηγό ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που στόχο έχει την απλούστευση, την μείωση χρόνου και την άμεση αναζήτηση πληροφοριών για δωρεάν παροχές στη πόλη.